Đầu số điện thoại cố định

     Đầu số điện thoại cố định ở Việt Nam có dạng: +84 MV STB, trong đó MV là mã vùng của từng tỉnh được quy định bởi Bộ TTTT; STB là số thuê bao cấp duy nhất cho người sử dụng.

Ví dụ: số điện thoại Tổng đài GoiNhanh ở Nghệ An sẽ có dạng (0238) 6525 678,  ở Hà Nội là (024) 2 246 6838

     Số cố định giúp doanh nghiệp có thể gọi nội hạt, gọi liên tỉnh, gọi di động và sử dụng các dịch vụ giá trị gia tăng khác. Chi phí khởi tạo từ 400.000đ; chi phí duy trì từ 22.000đ/ tháng.

BẢNG GIÁ

CMC

 • Định dạng: 02x 710x xxxx
 • Cước hòa mạng: 400.000 ₫
 • Cước thuê bao tháng: 22.000₫
 • Cước nội hạt: 220 ₫/phút
 • Cước liên tỉnh: 825 /phút
 • Cước di động: 1.023 /phút

SPT

 • Định dạng: 02x 544x xxxx
 • Cước hòa mạng: 400.000 ₫
 • Cước thuê bao tháng: 22.000 ₫
 • Cước nội hạt: 220 ₫/phút
 • Cước liên tỉnh: 891 /phút
 • Cước di động: 1.363 /phút
 • Định dạng: 02x 777x xxxx
 • Cước hòa mạng: 400.000 ₫
 • Cước thuê bao tháng: 22.000 ₫
 • Cước nội hạt: 220 ₫/phút
 • Cước liên tỉnh: 820 /phút
 • Cước di động: 1.020 /phút
Gọi miễn phí
Gọi miễn phí